Szerzői jogok

A weboldal használatával a látogató elfogadja a következő feltételeket

Szerzői jogvédelem

A honlap, a honlapon található, onnan letölthető anyagok, az oldalhoz kapcsolódó hírlevelek minden tartalma és azok részletei ( szöveg, szövegrészlet, grafika, grafikai elem, fotó, eljárás, weboldalterv stb. ) (továbbiakban Művek) szerzője – ha másként nincs jelölve –  Kuzmann Eszter és Kuzmann Erzsébet (továbbiakban Szerzők).

A Művek tartalma a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői vagyoni jogok jogosultjai a Szerzők (Jogtulajdonosok). A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerzők által fenntartott.

A Művek felhasználása, terjesztése, másolása, más weboldalon való megjelentetése kizárólag a forrás pontos megjelölésével, a Szerző feltüntetésével lehetséges. Ilyen módon a weboldalon található cikkekre mutató hiperhivatkozás más weboldalon szabadon elhelyezhető úgy, hogy az elhelyező nem módosítja az eredeti információt, a honlapra utaló egyértelmű hivatkozást pedig minden elhelyezésnél pontosan feltünteti.

A Művek kereskedelmi célú felhasználása, terjesztése, publikálása, más weboldalon történő üzleti célú felhasználása semmilyen módon nem engedélyezett.

A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze, kizárólag a Szerző/Jogtulajdonos előzetes írásos engedélyével és a szerzőség feltüntetésével. Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, továbbértékesítés vagy a Művek alapján létrehozott hasonló termék, szolgáltatás közzététele esetén az, aki a jogsértést elkövette vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult, kötbért köteles fizetni a Jogtulajdonosnak.

Ha a honlapon szereplő Mű bármilyen saját tartalma más személy vagy vállalkozás online vagy offline felületén, bizonyíthatóan azonos vagy nagyon hasonló formában megjelenik, Jogtulajdonos másolt oldalanként 20.000 Ft/nap összegű kötbért számláz a jogtalan felhasználónak. A kötbér a felfedezés napjától számítva addig kerül felszámításra, , amíg az érintett tartalmat a jogtalan felhasználó véglegesen eltünteti felületéről.

Másolt tartalomnak számít szöveges oldal esetén, ha az átvétel az adott teljes oldal tartalmának 10%-ánál nagyobb mértékű. Kép, grafika átvétele és felhasználása teljes oldalnak számít. Az érintett tartalmak átvételét és felhasználását Jogtulajdonosok közjegyzői internetes tartalomtanúsítással bizonyíthatják, amely közokirat. A közokirat elkészítésének költsége is a jogtalan felhasználót terheli a kötbér mellett.

Változtatás joga és felelősség kizárása

A Művek olvasóinak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok, tanácsok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e.

A blogban és hírlevelekben található ötletek, javaslatok alkalmazásából eredő károkért, illetve az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért a Szerzők felelősséget nem vállalnak, azokat bárki csak a saját felelősségére alkalmazhatja.

A Szerzők fenntartják a Művekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. A Szerzők nem garantálják, de törekszenek rá, hogy a Művekben naprakész információk szerepeljenek.